Γαλακτομετρήσεις

Βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή μίας εκτροφής στο Γενεαλογικό βιβλίο είναι η πραγματοποίηση του ελέγχου των αποδόσεων. Ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς (ICAR, 2012), για τον έλεγχο των αποδόσεων.
Περισσότερες Πληροφορίες